VN_ベトナム人の名前を正しく呼ぶことの重要性

 

TẦM QUAN TRỌNG CỦA VIỆC GỌI ĐÚNG TÊN NGƯỜI VIỆT NAM

Người Việt Nam đang nỗ lực học hỏi văn hóa doanh nghiệp Nhật Bản để có thể làm việc trong các doanh nghiệp Nhật Bản. Việt Nam cũng có câu thành ngữ “nhập gia tùy tục”, tương ứng với câu     「郷に入れば郷に従え. Điều đầu tiên mà người Nhật chúng ta có thể làm cho những người Việt Nam là “gọi đúng tên”, phải không nào!

Việc phát âm tiếng Việt rất khó và dù bạn có nghe bao nhiêu lần cũng không thể nghe hiểu được. Tôi không có lựa chọn nào khác ngoài việc nhờ dạy bằng katakana, nhưng không thể tin hoàn toàn vào điều đó. Điều này là do đối với người Việt, việc chuyển thành katakana rất khó khăn.

Hôm trước, khi tôi gọi chị Khánh là 「カーンさん」, nhưng cách phát âm thật ra là 「カインさん」 . Trên thực tế, chính việc đánh vần chữ "Khánh", những ký hiệu quan trọng đã bị lược bỏ. (Điều này có thể nói là không thể tránh khỏi khi trao đổi email với người nước ngoài...)

Để nhớ một cái tên, trước tiên cần làm là phải phát âm được nó. Cần phải sử dụng ký hiệu katakana với độ chính xác cao để người Nhật có thể phát âm và truyền đạt chính xác đến đối phương.

Điều quan trọng là phải có mối quan hệ tin cậy với những người bạn làm việc cùng, bao gồm với cả khách hàng. Bước đầu tiên trong việc xây dựng mối quan hệ tin cậy bắt đầu bằng việc gọi tên của nhau. 

Trong tương lai, có một điều rõ ràng là số lượng đối tác làm việc với người Việt Nam sẽ tăng lên. Người Nhật Bản cũng mong muốn nỗ lực để hiểu biết sâu sắc hơn về tiếng Việt để có thể giao tiếp tốt với các đối tác Việt Nam. Tại Kyouikusouken, chúng tôi tạo ra nội dung giáo dục dành cho người Việt Nam và bảng thuật ngữ dùng trong kinh doanh. Ngoài ra, để xây dựng mối quan hệ hợp tác tốt đẹp với người Việt Nam, chúng tôi mong muốn cho ra quyển từ điển kinh doanh. Chúng tôi sẽ công bố nó từng chút một, hãy đón chờ điều đó nhé.