投稿

TẠO MÔI TRƯỜNG LÀM VIỆC THOẢI MÁI TRONG CÔNG TY NHẬT⌁TĂNG HIỆU QUẢ LÀM VIỆC TRONG CÔNG TY NHẬT⌁

Với sự thúc đẩy của quá trình toàn cầu hóa, ngày càng nhiều cơ hội cho người Nhật và người nước ngoài làm việc cùng nhau. Trong khi làm việc với những người đến từ các nền văn hóa khác nhau có nhiều vấn đề phát sinh, chẳng hạn như: "phải mất thời gian để giải thích và giúp mọi người lý giải nội dung công việc" và "tôi cảm thấy có sự khác biệt về giá trị quan khi làm việc chung",... Trong quá trình đào tạo nguồn nhân lực cho doanh nghiệp Nhật, Kyouikusouken cũng nhận được những chia sẻ rằng: "những khác biệt trong suy nghĩ và cách tiến hành trong quá trình làm việc khiến cho hiệu suất làm việc kém". Để thực hiện công việc thuận lợi, giao tiếp là công cụ hữu hiệu để hiểu biết về văn hóa và sự khác biệt của nhau. Trong bài viết này, sẽ giới thiệu những khó khăn khi người Nhật và người nước ngoài làm việc cùng nhau, và những mẹo để cải thiện vấn đề này. Mục lục

EduOsaka - tư liệu học tiếng Nhật thương mại dành cho người Việt Nam

Hiểu biết lẫn nhau_ rất quan trọng trong việc quản lý người nước ngoài!

Dịch vụ dành cho nhân viên Việt Nam như một phúc lợi tại doanh nghiệp Nhật

VĂN HÓA DOANH NGHIỆP|Cải thiện bầu không khí tại nơi làm việc

PHỎNG VẤN XIN VIỆC TẠI DOANH NGHIỆP NHẬT