Nếu bạn muốn cải thiện kỹ năng của mình, hãy bắt đầu với tư duy logic!"Nhiều lỗi sai"

"Họ báo cáo cho tôi, nhưng câu chuyện lộn xộn và dài"

"Làm việc một cách ngẫu nhiên, tôi không thể cải thiện năng suất"

Thường được nghe rằng gặp khó khăn với nhân viên nước ngoài. Bạn có nghĩ rằng điều này là do tiếng Nhật không đủ không? Thực ra không hoàn toàn là vậy. (Tất nhiên cũng là do nguyên nhân năng lực tiếng Nhật chưa đủ) Đây là do không có thói quen tư duy logic.

Nghi thức kinh doanh là một trong những kỹ năng kinh doanh mà bạn sẽ có được trong giai đoạn đầu. Nghi thức kinh doanh là cơ sở để tiến hành công việc, và nếu thiếu thì điều quan trọng là các kỹ năng khác khó có được.

Tuy nhiên, có một kỹ năng khác cần có được trong giai đoạn đầu. Đó là tư duy logic!

Nếu học những điều cơ bản của tư duy logic, bạn có thể mong đợi những điều sau đây.

✔ Bạn có thể sắp xếp mọi thứ và suy nghĩ về nó, vì vậy bạn có thể bắt đầu công việc với hiệu quả công việc trong tâm trí.

✔ Bạn có thể nhìn nhận lại khi bạn mắc sai lầm, điều này giúp ngăn sự tái diễn và giảm thiểu sai lầm.

✔ Có thể tự mình suy nghĩ về kế hoạch hành động cải thiện.

Rèn luyện tư duy logic (tổng cộng 4 lần)

  <Tiếng nói của người học sau khi tham gia khóa đào tạo>

"Tôi muốn áp dụng MECE và cây logic vào công việc của mình"

"Tôi đã nghĩ tư duy logic có thể giúp tôi tránh được những ý tưởng trùng lặp."

"Bất cứ việc gì có thể được sử dụng tư duy logic"

<Điểm mấu chốt đào tạo tại Kyouikusouken>

✔ Được điều hành bởi đội ngũ giáo viên người Nhật giàu kinh nghiệm và trợ lý Việt Nam. Chúng tôi có thể hỗ trợ bằng tiếng Anh cũng như tiếng Việt.

✔ Văn bản được viết bằng tiếng Nhật, tiếng Anh và tiếng Việt, và có thể hiểu ngay cả khi không có khả năng tiếng Nhật.

✔ Vì là hình thức trực tuyến nên bạn có thể tham gia từ từng cơ sở, không cần di chuyển để tập luyện và chi phí cũng giảm đáng kể.


Vui lòng liên hệ với chúng tôi để được tư vấn. 

Email: ・uyen@powerweb.co.jp (tư vấn tiếng Việt)
           ・osaka@powerweb.co.jp (tư vấn tiếng Nhật) Facebook