TIẾNG NHẬT THƯƠNG MẠI ỨNG DỤNG


​​Hiện nay, Kyouikusouken cho ra mắt chương trình "tiếng Nhật thương mại ứng dụng" - EduOSAKA, dành riêng cho người Việt Nam đang làm việc tại doanh nghiệp Nhật Bản.


Tư liệu sẽ mang đến cho người học những kiến thức cơ bản và các kỹ năng cần thiết để làm việc thật hiệu quả trong công ty của Nhật. 


Tư liệu được thiết kế để sử dụng trên tất cả các thiết bị điện tử nên người học có thể học tập mọi lúc, mọi nơi một cách dễ dàng.

Nội dung tư liệu học tập:
◇ Giáo trình "Hoạt động tìm việc" + 10 video bài giảng
◇ Giáo trình "Văn hóa ứng xử cơ bản trong kinh doanh" + 10 video bài giảng
◇ Giáo trình "Phương pháp quản lý theo phong cách Nhật Bản" + 10 video bài giảng
◇ Nhiều video hội thảo với nội dung đi sâu vào tìm hiểu cụ thể các vấn đề liên quan đến 3 chủ đề trên.

Kyouikusouken tin rằng kiến thức cơ bản và kỹ năng cần thiết sẽ là chìa khóa giúp lao động Việt Nam khẳng định vị thế của mình trong môi trường làm việc năng động tại các doanh nghiệp Nhật Bản.  


-----------------------------------
株式会社教育総研
ベトナム担当マネージャー 
Trang Nguyễn Vân Uyên 
Email: uyen@powerweb.co.jp