Chương trình nào tốt cho việc đào tạo nhân viên mới người Việt? Phát triển nguồn nhân lực để thúc đẩy nội địa hóa cơ sở tại Việt Nam! Hãy bắt đầu từ việc đào tạo theo cấp bậc

☆☆日本語版☆☆

Ngày càng nhiều công ty muốn thúc đẩy nội địa hóa các cơ sở của họ tại Việt Nam. Thay vì để người Nhật Bản quản lý, bằng cách đào tạo người Việt Nam trở thành quản lý sẽ dễ dàng tăng số lượng và mở rộng chi nhành tại Việt Nam.

Phát triển nguồn nhân lực từ đâu? hãy bắt đầu từ việc đào tạo theo cấp bậc.
Kyouikusouken sẽ giới thiệu ba chương trình đào tạo dành cho nhân viên mới. Tốt nhất nên tham gia cả ba chương trình để đào tạo nhân viên mới. Các công ty Nhật Bản sẽ thực hiện ba nội dung này trong một hoặc hai ngày, nhưng chúng tôi đề xuất chia thành ba nội dung đào tạo riêng.


3 CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO NHÂN VIÊN MỚI


VĂN HÓA ỨNG XỬ TRONG KINH DOANH

Văn hóa Nhật Bản được phản ánh rõ nét trong các nghi thức kinh doanh. Đây là điều mà người Việt Nam nên nắm bắt để làm việc trong công ty Nhật Bản. Khi học chuyên ngành tiếng Nhật tại trường đại học, nhiều người biết rằng "nghi thức kinh doanh" là quan trọng đối với người Nhật, nhưng cụ thể văn hóa kinh doanh là gì thì không nhiều người biết.

Trong chương trình đào tạo văn hóa kinh doanh, với tư cách là một thành viên của xã hội khi làm việc tại một công ty Nhật Bản. Kyouikusouken sẽ mang đến khóa đào tạo văn hóa kinh doanh với nội dung cụ thể như: "4 điều tâm niệm","3 nguyên tắc", và các hành động cụ thể như "chào hỏi", "cách phản hồi hiệu quả", "diện mạo tiêu chuẩn ". 

HOU-REN-SOU

Khóa đào tạo Hou-Ren-Sou sẽ trình bày cách tiến hành công việc hiệu quả.

Trong khóa đào tạo, bên cạnh nội dung giải thích về báo cáo, liên hệ, tham vấn, chúng tôi sẽ sử dụng các ví dụ để giải thích cụ thể cách sử dụng. Mặc dù luôn nói rằng phải báo cáo khi nhận được chỉ dẫn, có nhiều người Nhật nghĩ rằng chỉ cần báo cáo một lần sau khi hoàn thành được. Tại buổi đào tạo nhân viên mới cho người Nhật, Kyouikusouken cũng nhận được rất nhiều bình luận như "tôi không biết", "lần đầu tiên tôi nghe nói tới", và "báo cáo-liên lạc- thảo luận" là như vậy à?!". Hou-Ren-Sou là kỹ năng không chỉ cần thiết với nhân viên mới vào công ty, mà đối với nhân viên nòng cốt đang làm việc cũng rất quan trọng.

 Chi tiết khóa đào tạo "HOU-REN-SOU"


TUÂN THỦ

Trong những năm gần đây, "Tuân thủ" là một chương trình đào tạo nhân viên mới được yêu cầu ngày càng nhiều hơn tại Nhật Bản. Đối với các công ty, sự phát triển của SNS sẽ tăng nguy cơ vi phạm việc tuân thủ. Đặc biệt, những người trẻ như những nhân viên mới thường đăng tải một cách ngẫu nhiên trên SNS, và nhiều người không biết về nó hoặc không quan tâm. Là một thành viên của tổ chức, nâng cao ý thức tuân thủ lại càng quan trọng hơn.

Đặc biệt là ở Việt Nam, có nhiều điều mà "không biết là không tốt" do sự khác biệt về văn hóa với Nhật Bản. Qua những ví dụ rất quen thuộc, Kyouikusouken mong các hiểu rõ những điều cần bảo vệ với tư cách là một thành viên của tổ chức.

Chi tiết khóa đào tạo "TUÂN THỦ"

TÓM TẮT

Việc đào tạo nhân viên mới được nhiều công ty áp dụng. Điều này nhằm nâng cao nhận thức của những người mới đến, nhưng nó cũng có hiệu quả trong việc giảm bớt gánh nặng đào tạo nội bộ tại nơi làm việc.

Nếu bạn bước vào nơi làm việc mà không biết gì, bạn sẽ bối rối vì không hiểu “những điều hiển nhiên” của nơi làm việc, và điều đó sẽ dẫn đến việc giảm động lực khi làm việc ở công ty.

Đặc biệt đối với người Việt Nam, làm việc cho một công ty Nhật Bản là theo văn hóa Nhật Bản. Điều quan trọng là học cách tiến hành công việc của các công ty Nhật Bản và ý thức chung thông qua đào tạo nhân viên mới, điều mà anime và manga không đề cập đến. Hãy xem xét chương trình đào tạo cho nhân viên mới.

Xin đừng ngại liên lạc với chúng tôi cho bất kì câu hỏi nào.


Vui lòng liên hệ với để được tư vấn chi tiết.

Hỗ trợ tiếng Việt: uyen@powerweb.co.jp (Ms. Uyên)
Hỗ trợ tiếng Nhật: osaka@powerweb.co.jp (Ms. 大坂)